Blog

Lees onze inzichten over Open Innovation geschreven door onze lectoren.

Podcast Female Heroes of Tech

How can we give ourselves a ‘software update’? Margot Nijkamp is MD of the Open Innovation Academy and works with the human factor in open innovation. Her belief is that, for an organisation to sustain a healthy innovation culture, it needs feminine aspects – inter-personal characteristics that include sharing, team work and looking out for […]

Mens & Technologie

Humans and their Technology, Technology and its Humans De relatie tussen mens en technologie is een interessante ontdekkingsreis. Er is wederzijdse afhankelijkheid op veel niveaus. Neem de toegang tot technologie weg en ons dagelijkse leven wordt een halt toegeroepen. Hetzelfde geldt voor menselijk contact; ondanks ons individualisme kunnen we menselijk contact niet missen of vervangen […]

Hofnar

Het is belangrijk dat managers zich onafhankelijk durven op te stellen. Hoe kunnen ze anders de verantwoordelijkheid dragen voor (een deel van) hun bedrijf? Hoe kun je die onafhankelijkheid garanderen en oog blijven houden voor de mensfactor? Laat ons uitleggen waarom iedere organisatie een hofnar nodig heeft. Vacature: hofnar Het Verenigd Koninkrijk had eeuwenlang een […]

Is innovatie uw challenge?

Implementatie van innovaties voor woningcorporaties Er wordt veel gevraagd van woningcorporaties in Nederland. Dit varieert van meedenken en bijdragen aan oplossingen rondom sociaal maatschappelijke problemen tot stadsontwikkelingsvraagstukken, renovatie- en vernieuwingsopgaven, vergrijzings- of verzorgingsvraagstukken en natuurlijk milieu-/klimaatopgaven. Deze uitdagingen zijn vaak zó groot dat bestaande oplossingen en manieren van werken niet altijd toereikend zijn. Er zijn […]

Innoveer je innovatie

De meeste bedrijven en organisaties van tegenwoordig zijn zich ervan bewust dat innovatie draait om toegang en samenwerking, niet om eigendom…